Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

www.hopiavuori.com verkkokaupan tuotteita myy phenomenon/with love sanna hopiavuori y-tunnus: 1505085-2 

Yrityksestä käytetään alla nimeä "kauppias".

Tilaukset ja toimitus

Asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa tuotteet palvelun ostoskoriin. Ennen sitovan tilauksen tekemistä asiakkaalle esitetään yhteenveto ostoskorin sisällöstä, joka sisältää asiakkaan tilaamat tuotteet. Tarkistettuaan ostoskorin sisällön asiakas voi tehdä sitovan tilauksen vahvistamalla tilauksensa sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen, tilausvahvistus toimitetaan sähköpostitse. Kauppias toimittaa tuotteen kun asiakas on suorittanut maksun maksuehtojen mukaisesti. Asiakkaan tilaamat tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen palvelussa ilmoitettua toimitustapaa käyttäen. 

Mikäli asiakkaan tilaamien tuotteiden toimitus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä (kuten virheelliset tilaustiedot), kauppias ei vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tuotteiden toimitusaika on noin viikko, osan tuotteista kohdalla voi olla eri toimitusaika, mahdolliset poikkeavat toimitusajat ilmoitetaan tuotteen tuotetiedoissa erikseen.

Hinnat ja maksuehto

Tuotteiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kauppias pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä ja asiakkaan tulee suorittaa tuotteiden kauppahinta tilauksen yhteydessä verkkokaupassa olevia maksutapoja käyttäen.

Kansainväliset asiakkaat ovat itse vastuussa oman maansa tulleista ja ALV maksuista.

Viivästykset

Kauppiaalla on oikeus periä viivästyneille maksusuorituksille korkolain mukaista (sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa) viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi kauppiaalla on oikeus periä asiakkaalta kohtuulliset, saatavan perimisestä kauppiaalle aiheutuneet perintä- ja muistutuskulut.

Virheet ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkistaa saapunut toimitus mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Mikäli toimituksesta puuttuu tilattuja tuotteita tai toimitus on muuten virheellinen, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta kauppiaalle sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

Mikäli asiakas on toimittanut kauppiaalle reklamaation, kauppiaalla on ensisijaisesti oikeus valintansa mukaan korjata toimituksessa havaittu virhe. Toissijaisesti havaittu virhe voidaan korjata purkamalla kyseisen tuotteen kauppa ja hyvittämällä kauppahinta asiakkaalle.

Palautusoikeus

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus perua palvelun verkkokaupassa tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa tilattujen tuotteiden vastaanottamisesta. Mikäli asiakas käyttää palautusoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa kaupan purusta sähköpostitse ja palauttaa tuotteet kauppiaalle määräajan kuluessa. Palautus on mahdollista tehdä tilauksen kaikkien tuotteiden tai vain osan tuotteista kohdalla. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja alkuperäispakkauksessa. Hyvitystä varten tuotteen tulee olla myyntikuntoinen. Myyjällä on oikeus alentaa tuotteen arvoa osittain tai kokonaan, mikäli tuotteita on käytetty, niihin on syntynyt virheitä, alkuperäiset pakkaukset ovat hukkuneet tai tuotteet eivät muulla tavoin ole siinä kunnossa, missä ne on asiakkaalle myyty. 

Saatuaan tuotteen kauppias hyvittää palautuksen asiakkaalle. Maksu palautetaan samalla tavalla millä tilaus on maksettu tai muulla tavoin jos sovittu. 

Asiakas vastaa palautuksen toimituskuluista (pois lukien reklamaatiot).

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, kauppiaasta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, kauppias vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta kauppiaalta sopimuksen rikkomisesta.

Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus

Kauppias ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. Kauppiaan vastuu asiakkaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden ehtojen mukaiseen korvaukseen. Kauppiaan korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa voi ylittää asiakkaan tuotteista maksamaa kauppahintaa. 

Mikään näissä ehdoissa ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

Voimassaolo ja muutokset

Nämä Ehdot ovat voimassa 1.5.2017 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan kauppiaan ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.